VRAČANJE UČBENIKOV IZPOSOJENIH IZ UČBENIŠKEGA SKLADA:

za učence OŠ CERKNICA

petek, 19. junij 2020 V ŠOLSKI KNJIŽNICI

 

VSE UČBENIKE PRINESITE V ŠOLO VSAJ DO SREDE, 17. 6. 2020, IN JIH PUSTITE V UČILNICI.

Vračali jih boste v petek, 19. 6 2020 od 1. učne ure dalje. Začeli boste učenci 6. a razreda, nadaljujejo 6. b, 6. c in 6. d. V knjižnico boste prihajali z enominutnim zamikom (eden za drugim brez spremstva učitelja) za kar bo poskrbel v razredu prisotni učitelj.

UČENCI 6. RAZREDOV STE V KOMPLETU, KI STE GA DOLŽNI VRNITI, PREJELI NASLEDNJE UČBENIKE:

 

  • B. Golob et al.: Kdo se skriva v ogledalu?, berilo za 6. razred, MKZ, EAN: 9789610106593
  • N. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 1, new edition, učbenik za angleščino, Rokus Klett, EAN: 9789612713638
  • A Šorgo, S. Aleksij Glažar, M. Slavinec: Aktivno v naravoslovje 1, učbenik za naravoslovje v 6. razredu v osnovne šole, DZS, EAN: 9789610201151
  • M. Robič, J. Berk, M. Draksler: Skrivnosti števil in oblik 6, učbenik, Rokus-Klett, EAN: 9789612712938
  • A. Pesek: Glasba 6, učbenik, založba: MKZ, EAN: 9789610123903
  • H. Verdev: Raziskujem preteklost 6, učbenik za zgodovino, Rokus-Klett, EAN: 9789612717162
  • S. Androlić et al.: PRAVA TEHNIKA 6, učbenik, založba: ROKUS-KLETT, EAN: 9789612718558

 

Prosim, da iz učbenikov izbrišete vse kar ste podčrtali ali dopisali in jim odstranite zaščitne ovitke!

Ob izteku šolskega leta je učenec dolžan vrniti učbenike šoli. V primeru, da je učbenik poškodovan, uničen ali izgubljen, ste dolžni poravnati odškodnino, ki se v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov, določa glede na nabavno ceno in starost posameznega učbenika.

OBVEZNO MORATE VRNITI TUDI VSE KNJIGE IZPOSOJENE IZ ŠOLSKE KNJIŽNICE. Na seji Sveta šole z dne 6. 2. 2020 so bila dopolnjena Pravila šolskega reda in sicer, da ”v primeru, ko učenec do zaključka pouka v tekočem šolskem letu ne vrne izposojenih knjig, se mu zaračuna odškodnina v višini            20 €/knjigo”.

 

 

Cerknica, 15. 6. 2020

                                                            Darja Andrejčič 

                       upravljalka US

Related Images:

(Skupno 189 obiskov, današnjih obiskov 1)