VRAČANJE UČBENIKOV IZPOSOJENIH IZ UČBENIŠKEGA SKLADA ZA UČENCE  9. RAZREDOV:

za učence OŠ CERKNICA

četrtek, 11. junij 2020 V ŠOLSKI KNJIŽNICI

VSE UČBENIKE PRINESITE V ŠOLO VSAJ DO TORKA, 9. 6. 2020 IN JIH PUSTITE V UČILNICI.

Vračali jih boste v četrtek, 11. 6 2020 od prve 1. učne ure dalje. Začeli boste učenci 9. a razreda, ki boste v knjižnico prihajali z dvominutnim zamikom (eden za drugim brez spremstva učitelja) za kar bo poskrbel v razredu prisotni učitelj.

V KOMPLETU, KI STE GA DOLŽNI VRNITI, STE PREJELI NASLEDNJE UČBENIKE:

Z. št. Učbenik
M.Honzak: Skrivno življenje besed za 9. razred. Berilo.MKZ
J.Berk: Skrivnost števil in oblik 9.Učbenik. Rokus
B.Beznec: Moja prva fizika 2. Učbenik za 9 razred. Modrijan
A. Smrdu: Svet kemije 9, Od molekule do makromolekule, učbenik, JUTRO
Starčič Erjavec, Klokočovnik: Dotik življenja 9. Rokus Klett
J. Razpotnik, D. Snoj: Raziskujem preteklost 9, učbenik za zgodovino, Rokus-Klett
D. Goodey: Messages 4, Rokus Klett
J. Senegačnik: Geografija Slovenije, učbenik za 9. razred, založba: MODRIJAN
Pesek: Glasba danes in nekoč 9, učbenik+DODATEK za prenovljen UN, Rokus-Klett

 

IZBIRNI PREDMETI

Učbenik
G.Motta: WIR 3. Učbenik. Rokus Klett.
T.Tacol: Likovno snovanje III. Učbenik. Debora.

 

Prosim, da iz učbenikov izbrišete vse kar ste podčrtali ali dopisali in jim odstranite zaščitne ovitke!

Ob izteku šolskega leta je učenec dolžan vrniti učbenike šoli. V primeru, da je učbenik poškodovan, uničen ali izgubljen, ste dolžni poravnati odškodnino, ki se v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov, določa glede na nabavno ceno in starost posameznega učbenika.

OBVEZNO MORATE VRNITI TUDI VSE KNJIGE IZPOSOJENE IZ ŠOLSKE KNJIŽNICE. Na seji Sveta šole z dne 6. 2. 2020 so bila dopolnjena Pravila šolskega reda in sicer, da ”v primeru, ko učenec do zaključka pouka v tekočem šolskem letu ne vrne izposojenih knjig, se mu zaračuna odškodnina v višini            20 €/knjigo”.

Cerknica, 5. 6. 2020

                                                                                                          Darja Andrejčič 

                  upravljalka US

 

Related Images:

(Skupno 212 obiskov, današnjih obiskov 1)