V poletnih mesecih se je 12 učiteljic iz naše šole v okviru programa Erasmus+ udeležilo strukturiranih tečajev na Finskem, Irskem ter v Španiji. Udeleženke so pridobile evropsko primerljiva znanja, kompetence, spretnosti in izkušnje na svojem strokovnem področju.    

 

Izobraževanje: Creative teaching techniques to promote social inclusion

Kje? Tenerife, Španija

Kdo? Manca Gorup in Manca Farkaš

Izobraževanje za spodbujanje socialne inkluzije je bilo razgibano, poučno in zelo uporabno.

Spoznali sva različne socialne igre za spodbujanje socialne inkluzije udeležencev iz različnih okolij in kultur. Z drugimi udeleženci sva obiskali senzorični vrt na šoli za otroke s posebnimi potrebami, ki spodbuja izkušenjsko učenje in spodbuja empatijo pri delu z gibalno in senzorično oviranimi učenci. Udeležili sva se delavnic za spodbujanje kreativnosti in ustvarjalnega mišljenja, delavnic za učinkovito načrtovanje komunikacijskih in praktičnih dejavnosti po metodi World cafe. Prav tako sva obiskali muzej TEA in Mini TEA, ki spodbuja poučevanje skozi umetnost in raziskovanje drugačnosti.

 

 

Izobraževanje: Mindfulness and Meditation – Outdoor and Relaxing Education

Kje? Alicante, Španija

Kdo? Desi Maksić, Saša Grilc (julij) in Ines Ožbolt (avgust)

Prehiter vsakdanji tempo življenja in pogost občutek, da ima dan premalo ur, vplivajo na življenje posameznika. Pri čuječnosti gre za trening zavedanja svojega telesa, duha, misli in čustev v danem trenutku oz. za trening vzpostavljanja čustva miru, spokojnosti. Udeleženke tečaja smo na izobraževanju izboljševale svojo učinkovitost in efektivnost skozi učenje meditacije. S pravilno tehniko meditacije v šolskem okolju dosežemo marsikaj: večjo socialno enakost; izognemo se konfliktom oz. preprečimo konfliktne situacije in dosegamo boljše reševanje nastalih konfliktov; smo bolj kreativni, inovativni; v šolah dosežemo boljše okolje za učence, kar posledično boljše vpliva na celotno šolsko skupnost.

 

 

Izobraževanje: The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools

Kje? Dublin, Irska

Kdo? Anja Kebe Knavs, Jana Škrlj in Jana Frank

Tema našega izobraževanja je bila ustvarjalnost, kritično mišljenje, komunikacija in sodelovanje v šolah. Teden intenzivnega izobraževanja je potekal v U Learn English School, pa tudi po mestu in okolici ob spoznavanju irske kulture, navad in ljudi. Pa ne le irske, dragoceno je bilo tudi izmenjevanje izkušenj in informacij s kolegi iz šestih evropskih držav (Španija, Francija, Finska, Estonija, Romunija, Madžarska). Skupaj smo ugotovili, da so Irci kljub temnim sencam, ki se za njimi vlečejo iz preteklosti, veseli in gostoljubni ljudje, ki imajo nadvse radi svojo glasbo in zabavo.

 

 

Izobraževanje: Mindfulness and Meditation in the Classroom 

Kje? Dublin, Irska

Kdo? Nuša Ponikvar, Daša Joželj Kranjc, Nuša Rožanc

Tema našega tečaja je bila čuječnost in meditacija kot pomoč pri poučevanju tako učitelju kot učencem. Zaradi hitrega tempa življenja pogosto pozabimo na pomembnost tega trenutka. Nekaj minut vodene meditacije pomaga ozavestiti telo in misli – po meditaciji je koncentracija večja in učenci lažje sledijo pouku. Osnove meditacije in čuječnosti smo spoznavale tako na teoretičnem kot tudi na praktičnem nivoju. S pomočjo različnih pristopov smo osvojile nova znanja, hkrati pa dobile potrditev, da delamo v pravi smeri in na pravi način. Peti dan izobraževanja smo že same vodile meditacijo za udeleženke sosednjih tečajev jezikovne šole Future Learning v angleškem jeziku.

 

 

Izobraževanje: Healthy teachers – healthy school

Kje? Joensuu, Finska

Kdo? Bernarda Dolničar

Na izobraževanju smo v grobem spoznali finski sistem šolanja. Glavna tema pa je bila zdravje posameznika in skrb za zdravje zaposlenega na delovnem mestu kot ga imajo organiziranega na Finskem. Odgovornost posameznika v prvi vrsti je, da sam poskrbi za svoje telesno in duševno zdravje ter zdravo prehrano, v službi pa ima možnost vključevanja v organizirane vadbe, uporabo dopustniških namestitev – stanovanj ali avtodoma, uporabo športne opreme, vključevanja v organizirana druženja zaposlenih ipd. Vse to je za zaposlene brezplačno. Na delovnem mestu pa zaposlenim in učencem nudijo izključno zdravo prehrano. Nekaj izmed tega smo na petdnevnem izobraževanju v praksi izkusili tudi udeleženci iz petih evropskih držav.

 

Koordinatorica projekta: Nuša Rožanc

 

 

 

 

 

 

 

Related Images:

(Skupno 1.159 obiskov, današnjih obiskov 1)