POMOČ UČENCEM S TEŽAVAMI (PUT)

IN

DELO Z NADARJENIMI UČENCI (DNU)

 

Šolska zakonodaja nam daje možnost, da posvetimo več skrbi učencem z učnimi težavami in posebej nadarjenim učencem. Število razpoložljivih ur za individualno in skupinsko pomoč je odvisno od števila oddelkov osnovne šole. Po predmetniku osnovne šole pripada učencem, ki imajo občasne težave pri učenju ali so evidentirani kot nadarjeni učenci, 0,5 ure dodatne pomoči na oddelek. S predlogom, katerega učenca vključiti k dodatni pomoči, morajo soglašati starši.

Nadarjeni učenci so po Zakonu o osnovni šoli (11. člen) učenci s posebnimi potrebami. Šola jim prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.

 

DODATNA STROKOVNA POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI

Dodatna strokovna pomoč je namenjena učencem s posebnimi potrebami. To so učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, učenci z govorno-jezikovnimi motnjami, učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, gibalno ovirani učenci, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, dolgotrajno bolni učenci, učenci z motnjo v duševnem razvoju in otroci z avtističnimi motnjami.
Dodatno strokovno pomoč nudimo učencem v času rednega pouka individualno v oddelku ali izven oddelka. Individualna in skupinska pomoč bo potekala po urniku v času pouka na matični šoli in na obeh podružnicah.

 

 

 

Opis dejavnosti:  Učenci utrdijo znanje o delovanju naših organov in našega telesa. Spoznajo alternativne pristope k zdravljenju bolezni. Utemeljijo pomen zdravja za večjo kakovost življenja.

Čas izvajanja:. Torek, 6. in občasno 7. Ura

Normal 0 21 false false false SL X-NONE X-NONE

Related Images:

(Skupno 926 obiskov, današnjih obiskov 1)