zaba4_gif

Matična šola Cerknica

 

Učitelj Dan in ura Učilnica/kabinet
Babič Vesna petek, 4. ura kabinet pri knjižnici (104)
Baraga Lilijana torek, 3. ura kabinet pri knjižnici (104)
Baraga Neža sreda, 4. ura kabinet pri knjižnici (104)
Belovec Tanja ponedeljek, 3. ura kabinet pri knjižnici (104)
Benič Ana sreda, 6. ura kabinet pri knjižnici (104)
Cajnko Uroš ponedeljek, 7. ura kabinet GEO-ZGO (119)
Čibej Metka sreda, 7. ura kabinet pri knjižnici (104)
Dedo Lale Nuša petek, 6. ura kabinet SLJ (123)
Dobravec Urška ponedeljek, 5. ura kabinet pri knjižnici (104)
Dobrin Vilma petek, 5. ura kabinet pri knjižnici (104)
Dolničar Jernej sreda, 5. ura kabinet LUM (117)
Farkaš Manca po potrebi kabinet za učno pomoč (121)
Frank Jana četrtek, 1. ura kabinet pri knjižnici (104)
Gorjup Boštjan sreda, 3. ura kabinet ŠPO (027)
Gorup Manca sreda, 6. ura kabinet TJA (129)
Grapulin Bavčar Tina torek, 7. ura kabinet NAR (021)
Grilc Saša petek, 4. ura kabinet pri knjižnici (104)
Ivančič Vladimira po potrebi pisarna pedagoginje (115)
Jenko Bratovič Tanja ponedeljek, 3. ura kabinet TJA (129)
Jeraj Sabina petek, 6. ura kabinet SLJ (123)
Joželj Kranjc Daša četrtek, 7. ura kabinet SLJ (123)
Kebe Anja Knavs sreda, 6. ura kabinet pri knjižnici (104)
Kebe Breda sreda, 7. ura kabinet MAT (019)
Kogej Tamara četrtek, 7. ura kabinet pri knjižnici (104)
Kolšek Puklavec Alenka petek, 6. ura kabinet SLJ (123)
Košir Marjeta četrtek, 7. ura kabinet MAT (019)
Kraševec Lucija petek, 5. ura kabinet pri knjižnici (104)
Kunst Cindrič Zlatka četrtek, 7. ura kabinet pri knjižnici (104)
Leskovec Meharich Mojca ponedeljek, 6. ura računalniška učilnica (008)
Lončar Marja petek, 5. ura kabinet pri knjižnici (104)
Marc Martina četrtek, 7. ura kabinet KEM (023)
Matko Franc ponedeljek, 7. ura  kabinet  TJA (129)
Matko Jerneja ponedeljek, 6. ura kabinet pri knjižnici (104)
Mele Jure sreda, 6. ura kabinet TIT (005)
Mele Matej sreda, 6. ura kabinet ŠPO (027)
Mele Vanja ponedeljek, 6. ura kabinet pri knjižnici (104)
Mikuletič Katja ponedeljek, 5. ura kabinet pri knjižnici (104)
Mislej Mateja četrtek, 7. ura kabinet ŠPO (027)
Opeka Erika ponedeljek, 4. ura kabinet SLJ (123)
Opeka Teja petek, 6. ura kabinet pri knjižnici (104)
Otoničar Jelka sreda, 3. ura kabinet za učno pomoč (203)
Polovič Metka petek, 4. ura kabinet TIT (005)
Ponikvar Nuša sreda, 4. ura kabinet MAT (019)
Primožič Marija četrtek, 6. ura kabinet pri knjižnici (104)

Učitelj

Dan in ura Učilnica/kabinet
Rožanc Nuša torek, 7. ura kabinet TJA (129)
Rupar Marjetka ponedeljek, 7. ura kabinet NAR (021)
Simčič Teja po potrebi pisarna psihologinje (025)
Sluga Jernejčič Tina po potrebi kabinet za učno pomoč (121)
Širaj Mira ponedeljek, 7. ura kabinet MAT (019)
Škrabec Majda po potrebi kabinet za učno pomoč (121)
Škrbec Maja sreda, 5. ura kabinet pri knjižnici (104)
Škrlj Jana ponedeljek, 6. ura kabinet  TJA (129
Švigelj Veronika četrtek, 2. ura kabinet NAR (021)
Telič Vilma četrtek, 3. ura kabinet pri knjižnici (104)
Torul Tjaša ponedeljek, 6. ura kabinet GEO-ZGO (119)
Turk Anja torek, 7. ura kabinet GEO-ZGO (119)
Vereš Lara ponedeljek, 7. ura kabinet MAT (019)
Volf Ponikvar Dunja petek, 3. ura kabinet pri knjižnici (104)
Vošank Andreja ponedeljek, 6. ura kabinet pri knjižnici (104)
Vrbovšek Urška torek, 7. ura kabinet pri knjižnici (104)
Žagar Jasmina torek, 6. ura kabinet GEO-ZGO (119)

zaba4_gif

Podružnica Maksim Gaspari Begunje

Učitelj Dan in ura Učilnica/kabinet
Čibej Metka ponedeljek, 5. ura knjižnica
Ivančič Vladimira po dogovoru kabinet za učno pomoč
Jernejčič Jelka torek, 4. ura kabinet za učno pomoč
Klun Mrak Berta torek, 6. ura kabinet za učno pomoč
Kralj Nataša torek, 3. ura knjižnica
Maksić Desi petek, 6. ura kabinet za učno pomoč
Mele Mojca petek, 5. ura kabinet za učno pomoč
Otoničar Jelka ponedeljek, 6. ura kabinet za učno pomoč
Rupar Marjeta torek, 2. ura knjižnica
Simčič Teja po dogovoru kabinet za učno pomoč
Štritof Malc Anita torek, 4. ura knjižnica
Turšič Marjeta petek, 5. ura knjižnica

zaba4_gif

Podružnica “11. maj” Grahovo

Učitelj Dan in ura Učilnica/kabinet
Izabela Bastar četrtek, 5. ura zbornica
Uroš Cajnko sreda, 7. ura kabinet ZGO-GEO
Jernej Dolničar ponedeljek, 5. ura kabinet TIT-LUM
Boštjan Gorjup torek, 7. ura kabinet ŠPO
Mojca Gornik ponedeljek, 6. ura učilnica 3. razreda
Tina Grapulin Bavčar torek, 4. ura kabinet NAR
Tanja Jenko Bratovič četrtek, 4. ura kabinet za učno pomoč
Sabina Jeraj sreda, 6. ura kabinet TJA-SLJ
Marjeta Košir ponedeljek, 7. ura kabinet NAR
Vida Lunka torek, 6. ura kabinet TJA-SLJ
Marija Obreza sreda, 5. ura kabinet za učno pomoč
Metka Polovič torek, 3. ura tajništvo
Kresnica Praprotnik ponedeljek, 5. ura kabinet za učno pomoč
Anka Premrov ponedeljek, 2. ura kabinet za učno pomoč
Nuša Rožanc petek, 5. ura kabinet TJA-SLJ
Marjetka Rupar četrtek, 6. ura kabinet NAR
Mira Širaj petek, 6. ura kabinet NAR
Sabina Šparemblek četrtek, 6. ura učilnica št. 28
Dunja Volf Ponikvar torek, 4. ura kabinet za učno pomoč
Ana Zebec četrtek, 5. ura knjižnica
Jasmina Žagar četrtek, 5. ura zbornica