logo

Cerknica, 17.01.2017

 

Spoštovani,

obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvah o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, ŠT. 88/16: ZUPJS-G), ki širi krog upravičencev do brezplačnega kosila in da bodo od.01.02.2017 do subvencije v višini cene kosila upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Celotno okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport lahko preberete na spletni strani šole.

Za vsebinska vprašanja, povezana z odločbami, pa so pristojni centri za socialno delo.

Okrožnica subvencija KOSIL

(Skupno 52 obiskov, današnjih obiskov 1)