MATEMATIKA 7.razred

Obdelava podatkov

MATEMATIKA 8.razred

Dodatne nalog in rešitve (Potence. Koreni. Izrazi.)

 

ZABAVNA MATEMATIKA

http://matematika-preska.weebly.com/zabavne-povezave.html

NARAVNA ŠTEVILA, VEČKRATNIKI IN DELITELJI:

http://freeweb.siol.net/gfranja/izpit/welcome.html, – 7 razred; naravna števila, večkratniki, … naloge

 

PRAŠTEVILA, SESTAVLJENA ŠTEVILA:

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2000/dira/Jana/prastevila.html – teorija, naloge

 

ULOMKI:

http://www2.arnes.si/~sopvcrni/mat7/ – ulomki v 7. razredu

http://www2.arnes.si/~osljvic3s/ucenje.htm – naloge

http://www.mathsnet.net/fractions/look.html – naloge

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/mathshw/alansfrac/alansfrac.htm – program

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/mathshw/Programi/mwfd160.exe – program

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/dira/jelenc/uvod.htm – teorija, naloge

http://javor.pef.uni-lj.si/~izbrane_seminarske/programiranje/nina_gros/siska/index.html – naloge

http://www.visualfractions.com/ – teorija, naloge

http://www2.arnes.si/~osngfbevk1s/csz/index.htm -7 razred; ulomki, decimalna števila,… naloge

 

RACIONALNA ŠTEVILA:

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2000/dira/izidor/htm_page/menju.htm – teorija, naloge

http://www2.arnes.si/~osngso3s/racion_stc.htm – OŠ Solkan, naloge, naloge, naloge,…

 

ZRCALJENJE:

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2000/dira/jelka/zrcaljenjecezpremico.html – teorija, naloge

 

TRIKOTNIK, VEČKOTNIKI:

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2000/di/Novak/…/trikotnik.htm – ploščina trikotnika

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/dira/ipavec/ – štirikotniki

http://ro.zrsss.si/borut/ploscina/uvod.htm – ploščine

http://www2.arnes.si/~vzagar/trik/ teorija, konstruiranje trikotnikov

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2000/dira/andreja/index.htm – obsegi in ploščine

http://www.gimvic.org/projekti/timko/2002/2a/…/povezava24.html – teorija

 

KROG:

http://www2.arnes.si/~jsinko/krog/ – teorija, naloge

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/dira/nina/uvod.html – teorija, naloge

 

PITAGOROV IZREK:

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/dira/praprotnik/uvod.html – teorija, naloge

http://ro.zrsss.si/projekti/pitagora/sld001.htm – teorija, naloge

http://www.studenti.pef.upr.si/~zdravkom/…/.html -teorija z zgodovino, naloge

 

ENAČBE:

http://ro.zrsss.si/borut/osdrfp/ – zbirka nalog za deveti razred

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_201_g_4_t_2.html?open=instructions – enačbe in tehtnica

 

OSNOVNI GEOMETRIJSKI POJMI:

http://www.gimptuj.net/mobid/index.html – projekti v matematiki

http://www2.arnes.si/%7Emstane/index_okvirji.html – teorija

http://ro.zrsss.si/borut/geo8/ – odnosi med geometrijskimi elementi v prostoru

 

GEOMETRIJSKA TELESA:

http://www2.arnes.si/~osljtrb1s/ – teorija, naloge …

http://www.pfmb.uni-mb.si/didgradiva/2005/uc_geotelesa/index.htm – teorija

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/dira/pavlakovic/prostornina.html – raziskujemo piramido

http://gimvic.org/projekti/projektno_delo/2004/2c/Geometrijskatelesa/index.htm – teorija

 

LINEARNA FUNKCIJA:

http://rechneronline.de/function-graphs/ Risanje funkcij (3 naenkrat)

http://fooplot.com risanje funkcij

http://www.univie.ac.at/future.media/moe/onlinewerkzeuge.html – gumb “maths online function plotter” zažene online program za risanje funkcij

http://scp.s-scptuj.mb.edus.si/~zoli/projekt/LINEARNA.html – teorija, riši s k in n

 

RAZNO:

http://ro.zrsss.si/projekti.htm – projekti Računalniško opismenjevanje

http://www2.arnes.si/~osngso3s/virtual_m_nalo.htm – naloge 5. do 9. razred

http://ro.zrsss.si/borut/osdrfp/ – zbirka nalog za OŠ

http://www2.arnes.si/~sspsfran/enote/ – pretvarjanje merskih enot – naloge

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/mathshw/kazalo.htm – povezave k programom

http://www2.arnes.si/~skunci1/ – naloge od 1. do 5. razreda

http://www.cut-the-knot.org/games.shtml – matematične igre

http://sio.edus.si/uol/mat.htm– LOGO programi

http://www.os-sladki-vrh.com/UcnaGradiva/Index.html – naloge

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/ro/pub/2002/ura/valentina/ – zgodovina matematike

http://www.geocities.com/mathpuzzles2000/uvod.htm – zabavne naloge

http://www2.arnes.si/~rstemb/matematika/predmetna/matprogram.htm – programi

http://sl.wikipedia.org/wiki/Matematika – prosta enciklopedija

http://www2.arnes.si/~osmblv1s/ou/obdelavapodatkov.htm – diagrami

http://ris.gimptuj.si/index.php – program RIŠ

http://www.gimvic.org/projekti/timko/2003/2b/stevila/david/uvodna.htm – o številih

http://nces.ed.gov/timss/educators.asp – Trends in International Mathematics and Science Study

http://nces.ed.gov/nceskids/eyk/index.asp?flash=true – naloge tipa TIMSS

http://www.321know.com – računaj

http://www.aaamath.com/fra.html – računanje po dolgem in počez

http://www.e-um.si/index.php?subject=8 – matematika v devetletki

 

(Skupno 7.238 obiskov, današnjih obiskov 3)